Start     Primärvård      Psykiatri      Forskning och utveckling      Övrig verksamhet      Upphandling      Om SLSO  
sök    
Rökavvänjning
Om du vill ha hjälp med att sluta röka, var god se rubriken till vänster i menyn "Hälsa och egenvård" eller kontakta distriktssköterska för mer information.
Kontakta distriktssköterskorna för mer information.
Informationsansvarig: Åsa Kullvik  
Redaktör:  Susanna Koivisto  susanna.koivisto@sll.se
Publicerad:  2007-11-12,  senast ändrad:  2011-11-22